Mat är aldrig guilt-free

Moralfrågan duggar som regn över Göteborg på oss köttätare. Inte nog med att vi är rena miljöterrorister, vi är iskalla psykopater som mördar djur efter behag.
 
Det är som att man är en lite bättre människa för att man äter grönsaker och inte kött. Som att vi inte behöver ha dåligt samvete för att vi äter grönsaker. Vi förleds att tro att det inte är djur som fått sätta livet till om vi bara äter grönt. Ren dynga - falsk propaganda.
 
I jordbruket är marginalerna små. Vi är inte beredda att betala för mat och det går ut över bönderna. Sedan 50-talet har andelen av vår inkomst vi lägger på mat halverats. Då la vi en tredjedel av inkomsten på mat idag lägger vi enbart 12% av inkomsten på livsmedel. Hur tror du producenterna gör för den allt sjunkande villigheten att betala för mat? De anpassar sig - survival of the fittest. Med krympande marginaler får svinn allt större betydelse. Det fungerar inte att hälften av skörden blir obrukbar på grund av skadedjur. Att hålla på med diversifiering är inte heller lönsamt - det är mycket mer ekonomiskt att vara specialist i industrier. Det är därför Volvo sysslar med fordon och inte mobiltelefoner också, även fast deras medarbetare har kompetens nog att utveckla båda.
 
Vad innebär minimalt med svinn och specialistering i jordbruket?
 
Pecticider
 
Enligt Wikipedia är pecticider (bekämpningsmedel) en kemikalie avsedd för att döda, förhindra framväxt av eller på annat sätt förhindra skadliga organismer. Vad innebär "skadliga organismer"? Det innebär djur, liv som vi människor klassat som skadliga. Inte så jäkla guilt free eller hur? Vi besprutar vår skörd till den grad att vi tar död på miljoner insekter. De grönsaker vi har på vår tallrik har en uppsjö olika arter fått sätta livet till. En av hundratal artiklar berättar om hur franska bönder på 90-talet såg hur över 400 000 bikolonier dog inom ett par dagar. Återigen: det finns ingen guilt free mat, maten på din tallrik har direkt eller indirekt dödat djur.
 
Monokulturer
 
Det naturliga jordbruket innebär att vi odlar en växt, låter marken vila eller odlar en annan typ av växt - vilket bidrar till återinförandet av näring i jorden. De näringsämnen vi hittar i våra grönsaker är på grund av att växterna hämtat den upp ur våra jordar. Med de allt krympande marginalerna finns det inte plats att låta jorden vila. Istället pressar vi jorden på skörd efter skörd på en och samma växt med samma krav på näring. Det innebär att våra jordar blir alldels urlakade på vitaminer och mineraler. När jag var på Biohacking Summit 2017 så berättade en biolog under en föreläsning att grönsakerna idag bara innehåller 25% av den näring som de gjorde för hundra år sedan. De grönsaker vi äter idag är mest carbs och pecticider.
 
Monokulturen slår också ut allt naturligt jordeliv som maskar, insekter och större djur. När vi odlar upp stora arealer får djuren flytta på sig, vilket leder till deras död. Det största hotet mot bilogogisk mångfald är biotopförstöring där arternas livsmiljöer förstörs. Det innebär att arter dör ut och eller minskar i population genom att vi med mänsklig påverkan ändrar biotopen. De senaste 150 åren har landskapen ändrats snabbare än någonsin. På grund av all odling behöver vi torrlägga vattendrag och omvandla skog till åkerareal. Det slår ut hela arter och enligt Sveriges ornitologiska förening har exempelvis Tallitan minskat kraftigt på grund av omställningen från bondeskogar till monokulturer
 
Det är skillnad på kött och kött
 
Det vi ofta får höra är att vi odlar djurens foder. Det behöver inte vara sant. Det är skillnad mellan kött och kött. Jag äter bara kött som är en del av kolkretsloppet. De betar på naturmarker för att hålla landskapet öppna och äter inget foder alls. Grisarna äter restprodukter från det lokala verksamheterna och på vintern får de äta ensilage. Det innebär att en ko är slaktfärdig efter 24 månader, jämfört med en ko som är uppväxt på foder och är redo efter 16 månader - köttet blir bra mycket dyrare men helt guilt free. De behöver inte ens tillsätta vatten då gräset de äter är så fuktigt och djuren är uppfödda, boende och slaktade 15 minuter från mitt hem. Jämför det med soyaprodukter som är kraftigt besprutade, monokultursgrödor som är odlade på andra sidan jorden. Vilken produkt har störst ekologiskt avtryck?
 
Det finns ingenting som heter guilt-free mat. Äter du har djur fått sätta livet till. En ko kan mätta en människa i ett år, hur många djur får sätta livet till när vi äter en sallad?
 
Helst bör vi äta närproducerat kött på en gård nära dig med säsongsbaserade grönsaker du odlat själv. Men hur många har tillgång till det i vår urbaniserade värld? Så istället för att klassa köttätare för iskalla psykopater bör man vara införstådd hur all mat är på bekostning av djurliv.
 
KÖSS
 
 
 
8
Anonym

Undrar över en sak, med bakgrund i allt du har lärt dig om kost (både ift miljö och hälsa ifm sockerberoende) är du helt säker på att alla sockerberoende mår bra på, och får all näring de behöver, på bara kött? Tycker du att jag (som äter kött och grönsaker) borde ta bort grönsakerna? Ger de ingenting positivt? Vill gärna att du svarar på denna fråga, behöver verkligen det svaret! Tack.

Svar: Nej nej, i mina matplaner som jag gör åt mina klienter ingår grönsaker. För stort hopp från Pasta/bröd/ris till bara kött.
My Westerdahl

monica

Importerade grönsaker står inte på min inköpslista. Läste en i en tidningsspalt, att det var lösspringande katter ,som gjort att markbyggande fåglar försvunnit från gärdena. ..

Svar: <3
My Westerdahl

Ellie

Bra inlägg. Allt vi gör idag påverkar faktiskt vår jord, särskilt här i den priviligierade delen av världen. Veganer tror att deras avokado, ris, soja, Quorn, och nötter ska rädda världen men allt det tär också på jordens resurser. Går åt otroligt mycket vatten för avokadoodling, och ris kräver mycket bekämpningsmedel för att inte skadedjur ska fördärva odlingen m.m. Veganer är tyvärr ofta lite som amerikanska kristna: de anser sig ha sanningen och alla andra är avskum. Sånt trams.

Naturbetesdjur ( nu pratar jag nöt ) har en längre tillväxt

Naturbeteskött av nöt dom växer naturligt långsamt och på vår gård är de minst 27-30 mån innan de går till slakt . Dom äter endast av det naturen gett .
På vintern får dom grovfoder ( gräs) inget spannmål el kraftfoder .
Då får vi ett kött som blir väldigt mört och smakrikt . Rik på omega 3 och fria radikaler.
” vanlig ” uppfödning med gräs , spannmål och kraftfoder skickas de på slakt vid 23-24 mån ålder.
Djuren har fått gå ute året om med ligghall med halm.
Tack för du skriver om detta viktiga .
Vi som jobbar inom branschen känner oss ständigt påpassade av folk som vill göra livet surt för oss för att vi är just bönder.

Naturbetesdjur ( nu pratar jag nöt ) har en längre tillväxt

Naturbeteskött av nöt dom växer naturligt långsamt och på vår gård är de minst 27-30 mån innan de går till slakt . Dom äter endast av det naturen gett .
På vintern får dom grovfoder ( gräs) inget spannmål el kraftfoder .
Då får vi ett kött som blir väldigt mört och smakrikt . Rik på omega 3 och fria radikaler.
” vanlig ” uppfödning med gräs , spannmål och kraftfoder skickas de på slakt vid 23-24 mån ålder.
Djuren har fått gå ute året om med ligghall med halm.
Tack för du skriver om detta viktiga .
Vi som jobbar inom branschen känner oss ständigt påpassade av folk som vill göra livet surt för oss för att vi är just bönder.

Anonym

Forts. Från nr 1. Tack för svar, My. Kanske du missförstod lite (jag skrev ju iof inte så långt). Jag är sockerfri. Behöver så att inte en akutt matplan. Äter ju inte socker och pasta, så det blir inte en övergång. Tycker du att alla abstinenta sockerberoende borde äta carnivor? Är grönsaker inte bra på något sätt? Pleeeeez svara på denna fråga!! :)

Eva

Jag skrev ett längre inlägg. Här är det:

Klimat, mat och hur odlingsjorden försvinner!

Vad behöver göras för att den mat vi äter ska vara skall vara positiv för vårt klimat?
I artiklar i massmedia har man refererat till en undersökning av forskare på Chalmers, bland andra Stefan Wirsenius, som hävdar att ekologisk odling är sämre för klimatet än konventionell odling med konstgödsel och biocider. Detta på grund av att ekologisk odling kräver mer areal för samma mängd produkter. De har publicerat resultaten i tidningen Nature. Dessa forskare räknar areal och inget annat.
Jag ska visa varför konventionell odling inte är bättre för klimatet!

Olika sätt att odla har olika avtryck på klimatet

• 1. Konventionell odling med plöjning av jorden innebär att jorden är naken och obevuxen under flera månader om året. Daggmaskar och andra organismer får svårt att överleva i den upp och nervända jorden.
Konstgödsel gör det också svårt för jordorganismer att överleva i den obalanserade kemiska miljön. Biocider dödar de flesta bakterier, svampar och insekter som annars skulle ha lösgjort de ämnen ur jorden som växterna och vi behöver. Den här sortens matjord innehåller oftast mindre än 1% organisk substans, dvs bakterier, svampar, växter och djur. Hur mycket organisk substans en odlingsjord innehåller är mycket viktigt eftersom den substansen till största delen består av koldioxid. Det som odlas och säljs ingår i ett kretslopp och har ingen betydelse för klimatet om det inte är träd som står länge.

Denna sorts odling innebär att jorden blir hård och ogenomtränglig för regn, rötter, daggmaskar och annat levande. Resultatet blir erosion av jord med vind och vatten. Jorden transporteras ner i haven vilket innebär, förutom matbristen, att mindre koldioxid magasineras.
FAO, som är FN:s jordbruksorgan, räknar med att vi har 60 års skördar kvar med konventionell odling innan all jord är borta på jorden!

• 2. Ekologisk odling med plöjning innebär att fler daggmaskar, svampar, insekter och mikroorganismer överlever i jorden. Denna odlingsjord innehåller oftast dubbelt så mycket organisk substans eller mer, runt 2%, än konventionella odlingar. Detta innebär att denna odlingsjord härbärgerar minst dubbelt så mycket koldioxid!

• 3. Det som verkligen gör skillnad är de bönder som odlar utan att plöja och som använder olika sorters täckgrödor tillsammans med den gröda som planterats för försäljning.
När man använder många sorters plantor som täckgröda med olika blomningstid blir också insekter, fåglar och andra djur gynnade. Sjukdomar i den odlade grödan får inte fäste eftersom inte bara en enda gröda odlas och sjukdomsalstrarnas fiender finns rikt representerade i täckgrödan och dess rötter.
Dessa jordar kan nå upp till 3-4% organiskt innehåll. Att jorden innehåller tre-fyra gånger mer organiskt material än konventionellt odlad jord gör naturligtvis stor skillnad i koldioxidupptag!
• 4. Om man odlar enligt punkt 3 och sedan släpper ut tex kor, får, gäss och hönor som får att äta upp skörderesterna på åkrarna kan det organiska innehållet öka 6-11% vilket är mer än sex till tio (!) gånger mer än konventionellt odlad jord.
Det enda sättet att få jorden att öka i tjocklek är låta djur beta! Själva matjordstäcket kan då öka i tjocklek och blir mycket effektivt på att suga upp nederbörd.

Odlingssättet i punkt 4 är det som kan återställa eroderade och dåligt fungerande odlingsjordar och öka koldioxidupptaget markant.

En modern föregångare

Gabe Brown i South Dakota gick från under 2% till 11,5% organiskt material i sin jord genom att prova sig fram i 20 år. Denna typ av jord kan suga upp 150 mm regnvatten per timme! Konventionell odling, där jorden blir mycket tätpackad, kan bara suga upp 10-15 mm regnvatten per timme. Alltså högst en tiondel! Detta gör att konventionellt odlade åkrar ofta står under vatten när regnet kommer i häftiga skurar. Detta har också blivit allt vanligare under de senaste årtiondena.

Den fjärde typen av odling är lönsamt både för odlaren och klimatet. Produkterna blir också mer näringsrika

Theresa

Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskastare som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få honom tillbaka men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han kastade stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad att jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag känner som har ett problem med förhållandet, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningskramen som hjälpt mig med mitt eget problem. Hans email: {drogunduspellcaster@gmail.com} du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.
1) kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) Bindande stavar
6) Breakup Spells
7) Förbanna en förälskad älskare.
8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor
9) vill tillfredsställa din älskare
10) Lotteri
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
genom {drogunduspellcaster@gmail.com}