Stress & blodsocker

Vid stress frigörs och samverkar ett flertal stresshormoner som adrenalin, glukagon, kortisol och tillväxthormon. Kroppen blir mindre insulinkänslig och blodsockret stiger. Vid en akut situation utgör det höga blodsockret en fördel - vi skall ju fly eller fäkta. Vid långvarig stress utgör det absolut nackdel, dels bidrar det till insulinresistens och dels att vi kan få blodsockersvängninga, övervikt och ökar risken för diabetes typ 2.
 
Jag har aldrig förstått hur stressen påverkar min kropp - i så stor utsträckning. När jag var som mest stressad fick jag ständiga blodsockerfall och yrsel. Vilket jag trodde berodde på ålder, att något system i min kropp var utröttat. Idag när jag har fått återhämtning och inte lever i stress märker jag markant skillnad på mitt blodsocker. Jag klarar av att äta lunch betydligt senare och det kan gå längre tid mellan målen utan att jag mår dåligt.
 
Att se över och ta hand om sin stress är att ta hand om sin blodsockerkontroll, det är lika viktigt som att äta lowcarb för att hålla blodsockret stabilt.
 
KÖSS
 
 
2