Positivitet

Att vara positiv är en härlig egenskap, både för dig själv och för andra i din närhet. En posiiv människa vill man automatiskt ha omkring sig och hen blir ofta populär. Vi vet också att det är bra för hälsan att vara positiv och det ökar livskvalitén markant. 
 
I vissa lägen i livet blir det svårare att ha en positiv inställning, så som när livet levererar oro och utmaningar. Det är också svårt att vara positiv när man är obalanserad och har signalsubstans-, hormon- eller vitaminobalanser. Det som är positivt är att det går att öva upp sin positivitet, det är inget som är statiskt utan något man kan göra. Däremot krävs det lite utav en.
 
Jag anses av mina flesta bekanta att vara en väldigt positiv och levnadsglad tjej. Däremot mina nära kan ge mig feedback när jag blir för negativ. Jag kan verkligen älta ner mig i skit, vilket inte gynnar någon. Varken mig eller mina relationer gynnas av att jag mediterar på bajs. 
 
Tacksamhet
Tacksamhet är en supeviktig komponent för att vara mer positiv. Det är A och O. Det är lätt att vi fokuserar på allt som suger och allt vi inte har. Vill du bli mer positiv - skriv en lista över allt du är tacksam för på kvällen innan du går och lägger dig. Alla dagar innehåller något bra, något litet bra i alla fall. Se och uppmärksamma det aktivt i ditt liv.
 
Mindfulness
Vi behöver samla och grunda oss. Att köra på autopilot kommer alltid leda till misstänksamhet, tveksamhet och en negativ inställning. Genom små korta pauser kan vi grunda oss i våra intentioner.
 
Programmera om din hjärna
Din hjärna kommer alltid gå på autopilot. För varje situation som uppstår kommer hjärnan dra en slutsats efter 100 liknande situationer och förbereda dig på värsta möjliga outcome. Genom att tänka efter vad som bästa möjliga utfall i varje utmaning kan bli så programmerar du om hjärnan. Ge det tid, det är okej och det handlar om övning. När du gjort det tillräckligt länge kommer din hjärna automatiskt ge dig positiva tankar. Här är det övning som är nyckeln, övning på att hitta blommorna i bajset.
 
KÖSS