Att utforska nya beroenden

Som sockerberoende är vår sjukdom beroende men vårt utlopp socker. Det innebär att vi delar samma sjukdom med alkoholister och narkomaner men vi har ett annat utlopp.
 
När vi stänger ner vårt primärutlopp är det lätt att sekundärutlopp börjar göra sig tydliga. Dessa utlopp är något beroendesjukdomen tvingar fram för att få sig en kick. Det är lätt att missa dessa utlopp eftersom de i början inte ger samma konsekvenser som primärutloppet. Sockret förstörde våra liv - vi var fyllda av skam, ångest och fick allvarliga hälsokonsekvenser. I början av ett sekundärutlopp så ser vi inte konsekvenserna då det inte alls är lika utvecklat.
 
Det finns massor av utlopp:
 
- Alkohol
- Droger
- Sex
- Spel
 
Med mera... De 3 mest tydliga jag ser hos mina klienter är:
 
- Kärlek 
- Shopping
- Arbete/aktivitet
 
Vi börjar shoppa hysteriskt, flirta eller jobba något enormt. Det är lätt att det går över styr med utloppen och att man får konsekvenser som inte alls är så roliga, kanske kör vi vår ekonomi i botten eller jobbar oss till en utbrändhet - allt för att beroendesjukdomen skall få sig en kick.
 
Därför är det viktigt att vi tar ansvar och håller koll, vi kan inte låta andra utlopp ta över livet heller. Det är inte rättvist mot vårt tillfrisknande, det är inte heller att leva fri. Vi behöver ha koll på alla våra tvångsmässiga beteenden. Sjukdomen kommer i många lömska former!
 
KÖSS