Träna frontalloben

Den moderna maten fungerar som ett dubbelt vapen - å ena sidan stimulerar den belöningcentra och andra sidan kopplar den ur frontalloben som är vår broms så att vi skall äta mer och mer och mer.
 
När vi går in i en nyttig livsstil händer alltsåntvå saker - vi får inte stimuli för vår beroendehjärna och vi har ingen fungerand broms när beroendehjärnan kräver stimuli. Det är enormt tufft som kräver hundra av oss. Lägg då till att många går på ett stort kaloriunderskott vilket späder på de bilogiska signalerna att äta.
 
Jag brukar tänka på att min frontallob, det vill säga broms, är en muskel som jag inte tränat undet hela mitt sockerstinna liv. Ville jag ha något sött så åt jag det. Därför är också impulsivitet något genomgående hos oss beroende - vi får en impuls, liksom alla människor, skillnaden är at vi inte hat någon broms som stoppar oss!
 
Därför behöver vi träna vår frontallob! Vi behöver göra jobbiga saker för att träna upp vår frontallob. När det svider att lyfta det där sista repset på gymmet, när klockan ringer kl 08 på en helg - när vi inte vill ge oss ut i kylan - det är där vi hittar vår träning! Och när vi tränar upp de där små sakerna så kommer vår frontallob knyta nya banor och det smittar av sig på hela vårt liv med större viljestyrka och mer power.
 
Så gör jobbiga saker och se resultatet!
 
KÖSS