Skillnad på att vara i tillfrisknad och att vara sockerfri

Igår besvarade jag en läsarfråga från en som vittnade om att hon mådde skit både med och utan socker. Jag vill säga - du är inte ensam, och sök hjälp! Så många suicid som hänt just av att leva i det limbot. 
 
Jag vill poängtera att det är stor skillnad att leva sockerfri och att leva i tillfrisknad. Att leva sockerfri kan lätt vara som att dunka huvudet i en vägg - ovärdigt. Så länge vi bara plockar bort något utan att lägga till så blir det svårt för oss. Vi behöver lägga till känslohantering och strategier att hantera livet på, att bara plocka bort vårt universalverktyg DROGEN kommer leda till att vi mår blä.
 
Så ja, det är stor skillnad på att leva sockerfri och i tillfrisknad. Att vara i tillfrisknad innebär att vi också lägger till mjuka värden som känslohantering och jobbar med oss själva!
 
KÖSS
 
 
3